Cement Gắn Tạm Netc

0 out of 5

Chỉ định gắn tạm cầu, mão phục hình

Gắn vững ổn và cũng dễ tháo gỡ.

Không ảnh hưởng đến các vật liệu trám và gắn sau đó.

Mô tả

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đơn vị tính:Hộp

Cement gắn tạm không chứa eugenol.

Thành phần: Base: Zinc Oxide;  Catalyst: Rosin + Nonanoic acid

Thời gian làm việc : 1.5 phút

Thời gian đông cứng : 6 phút