Composite Z250 3M

Composite Z250 3M

0 out of 5

  • Trám trực tiếp bao gồm cả trám mặt nha
  • Tạo cùi
  • Đắp lớp
  • Trám gián tiếp bao gồm inlay, onlay và veneer

Mô tả

– Xuất xứ: 3M

– Nước sản xuất: Mỹ

– Màu: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3

has been added to your cart:
Checkout