Mô tả

Thông Số Kỹ Thuật

Xuất xứ: Nhật

Đơn vị tính: Vĩ

MANI Barber Broach được sử dụng để loại bỏ mô chết một cách dễ dàng trong quá trình điều trị tuỷ.

Tất cả các gai đều được chế biến và kiểm tra thông qua máy xử lý hình ảnh đặc biệt, đảm bảo độ an

toàn cao trong quá trình làm việc. Các gai đều có độ đàn hồi cao.

Chỉ định:

Loại bỏ mô chết trong ống tuỷ